Opětovné spuštění a on line přenosy pro Vás připravujeme.

Vážení přátelé,
chtěli bychom poděkovat Všem za podporu a prosíme Vás o trpělivost, abychom s Vámi mohli sdílet radost z živého Krista.
Věříme že naplnění vědeckého poznání Duchem Kristovým bude spojovat nejen křesťany ale všechny lidi dobré vůle.

Nás pak naleznete v novém působišti v Teplicích, nebo na stránkách : http://cms.ccshteplice.webnode.cz/

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
Bible, 2. Timoteovi 1,8-9 Teplice_171210_1