Unrecognized host

Velikonoční čas

0
0

Vážení přátelé, sestry a bratři v Kristu.

Velikonoční oktáv klepe na dveře a tak Vám předkládáme další video.

Reportáž velikonoční z N.O.CČSH v Pražské diecézi pro Vás připravujeme.

Zkušební provoz živého vysílání se pro Vás připravuje.

Požehnané Svátky velikonoční Vám všem.

Rating